02 401 1411

00 800 24466 247

info@aigon.be

20th & 21st Floor Bastion Tower
Marsveldplein 5
1050 Brussel

Beschadigingen

Het begeven van informatiedrager kan heel veel oorzaken hebben zoals natuurrampen, een virus, formatering, ect.

Data verlies, of de ontoegankelijkheid daarvan komt door dit soort oorzaken.

In de jaren dat wij data recovery doen van hard disken, flash memories en andere opslagmedia is het ons gelukt om data terug te winnen van opslagmedia met alle mogelijke beschadigingen. Hierdoor zijn wij in staat vast te stellen wat meest voorkomende beschadigingen is de meest voorkomende oorzaken. In de volgende paragrafen vind u meer gedetailleerde informatie over de verschillende soorten beschadigingen.

Als u wilt weten wat er met uw opslagmedia is gebeurt, neem dan kontact op met AIGON via de site of per telefoon op het nummer:
02 401 1411. Wij bieden u direct een voor-diagnose aan met de beste oplossing voor uw data recovery en de prijs offerte.

AIGON - Data Recovery