02 401 1411

00 800 24466 247

info@aigon.be

20th & 21st Floor Bastion Tower
Marsveldplein 5
1050 Brussel

Directe offerte

Oorzaak van de beschadigingen

Hardware error

Deze beschadigingen wordt veroorzaakt door het slecht of niet functioneren van een onderdeel van de hardware (motor, elektronica, spoelen, ...).

Menselijke fout

Verlies van gegevens door menselijk toedoen, dit kan opzettelijk of per ongeluk gebeuren (formateren, wissen, systeem blokkering, sabotage,...).

Software error

Soms sturen computerprogramma´s zelf de boel in de war waarbij gegevens verloren gaan. Ook het op onjuiste manier verwijderen of installeren van programma's kan vaak problemen opleveren.

Virus

Een virus kan op verschillende manieren binnen komen en op verschillende manier de opgeslage data aantasten (Klez.I, Bugbear.B,...).

Natuurrampen

Natuurrampen kunnen ernstig data verlies veroorzaken (overstromingen, brand,...).

AIGON - Data Recovery
Waarom vertrouwen op AIGON?