02 401 1411

00 800 24466 247

info@aigon.be

20th & 21st Floor Bastion Tower
Marsveldplein 5
1050 Brussel

Directe offerte

Meest voorkomende beschadigingen

Het meest voorkomend probleem is de beschadiging aan de lees/ schrijfkoppen welk in 41% van de gevallen voorkomt. Op de tweede plaats doen zich vooral elektronische beschadigingen voor (21%).

Beschadigingen

Wij kunnen een eerste globale classificatie maken:

Fysische beschadigingen

Dit is data verlies of de ontoegangkelijkheid daarvan die veroorzaakt wordt door een fysisch onderdeel (mechanisch of elektrisch).

De meest voorkomende beschadigingen zijn:

 1. Lees/schrijfkop:

  De lees/schrijfkop is een bewegend onderdeel die leest, schrijft en wist. Elk gebrek aan één van zijn onderdelen kan de toegang tot de data verhinderen.

  De beschadigingen die zich hier kunnen voordoen zijn:

  • Samengesmolten spoelen.
  • Problemen met de lees / schrijfkop versterker.
  • Problemen met de lees / schrijfkop zelf.
  • Thermische vervorming (deze beschadiging kan ook invloed hebben op andere interne componenten van de harde schijf waardoor ook andere problemen kunnen optreden).

  41% van de beschadigde harde schijven hebben problemen met de lees/schrijfkoppen omdat deze zoveel componenten bevat.

 2. Schijven:

  Beschadigingen aan de schijven kunnen meerdere oorzaken hebben zoals: vervorming van de schijven zelf, het loslaten van de verschillende lagen, het verlies van de magnetische velden, ...

  Gewoonlijk zien wij een Head Crash, waarbij de kop de schijf raakt en zo krassen veroorzaakt. Je kan het ook zien als lees/schrijfkop beschadigingen.

  4% van de beschadigingen is op de schijf zelf.

 3. Firmware:

  Tijdens het opstarten laadt de harde schijf een serie opgeslagen parameters op. Firmware beschadigingen treden op wanneer deze benodigde parameters corrupte bestanden bevatten, die het onmogelijk maken om bij de lectuur te komen.

  Dit komt in 10% van de beschadigde hard schijven voor.

 4. Elektronica:

  Elektronische beschadigingen komen meestal voor ten gevolge van een verkeerde stroomtoevoer waardoor kortsluiting kan optreden.

  Het meest voorkomende probleem is:

  • Hoge pieken in het stroomnet.

  Dit probleem komt in 21% van de gevallen voor.

 5. Motor van de harde schijf:

  Indien één van de onderdelen van de motor niet goed werkt kan dit data verlies of ontoegangkelijkheid van de data veroorzaken.

  De meest voorkomende problemen zijn:

  • Spoelen.
  • Beschadigde lagers.

  Ongeveer 5% van de beschadigingen aan harde schijven zijn veroorzaakt door de motor.

Logische beschadigingen

Wanneer de mechaniek van de harde schijf goed werkt, kan data verlies of de ontoegangkelijkheid daarvan veroorzaakt worden in het logische gedeelte (formatteren, virus, wissen,...)

De meest voorkomende logische beschadigingen zitten in de structuur zelf terwijl de schijf op zich goed werkt. In geval van logische problemen kan men de data niet lezen, men ziet ze als gewist of verloren.

Meest voorkomende problemen zijn:

 • Corrupted files / Partitie tabellen.
 • Opzettelijk / per ongeluk verwijderde gegevens.
 • Softwarematige fouten.

19% van de harde schijven hebben logische problemen.

AIGON - Data Recovery
Tips voor het voorkomen van data verlies